125

یکی بود سیزده بدر ِ سال قبل با هم بودیم، سیزده بدر امسال خودکشی کرده بود . گاهی وقتا دلم می خواست که کاش قبل از اینکه خودشو حلق آویز کنه باهاش چند ساعتی صحبت میکردم. بی شک چند ساعتی مفیدی می بود برای ِ من .

/ 1 نظر / 12 بازدید