139

عُقم میگیره از نقش بازی کردن.. بزودی این قالب رو می شکنم.. و بهت میگم که ما باهم تناسب کافی نداریم ...

/ 2 نظر / 11 بازدید
کسرا

آخ نگو که خود نبودن درد است درد .

کسرا

چقد این کامنت ِدوتا پایینی متناسبه با کانتکس ِپست D: