160

من در شهر قدیسان زندگی نمی کنم که از همه توقع رفتاری مثبت داشته باشم

در کنار مردمی زندگی می کنم که ممکن است مرا مسخره کنند

و این منم که باید زندگی کنم

باید بر احساس منفور ِ بعد از مسخره شدن غلبه کنم حتی اگر او _مسخره کننده_   کسی باشد که ازش حتی انتظار اینکار نمی رود ....

/ 0 نظر / 5 بازدید