122

خواننده ها می خونن از عشق؛ که چی ؟

بازیگرا فیلم بازی میکنن پول درمیارن که باهاش عیش و عشرت کنن؛ عیش و عشرت؟

لاطائلات اذهان دانشمندان رو می چپونیم توی مغزمون و القاب میگیریم؛  که چی ؟

نیاز به آب به غذا به هوا

نیاز به حرف زدن که براش بری دکتر............ که چی؟

پا شدن خوابیدن پا شدن خوابیدن لاطائلات رو تو ذهن فرو کردن لقب گرفتن پول درآوردن آهنگ گوش کردن پول در آوردن خوابیدن خوردن ................... این loop ِ بی معنی  ،بی نهایته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چرا تموم نمیشه ....

/ 2 نظر / 6 بازدید
حیات

اگه تو بخواهی بی نهایت میشه

امیر حسین

این اوپ در ذهن توست و خودت می تونی رها بشی ازش. می تونی رها شی اگه بتونی اول ذهنت رو رها کنی. اینکه تو در اعماقت اعتقاد داری به چیزی که عقلت اعتقادی بهش نداره میشه پارادوکس تو