/ 2 نظر / 19 بازدید
میم

میم سلام می کند به بانوی دوباره برگشته : )

حیات

سلام خوبی فکر نکنی نمی خونمت ها! می خونمت! تو آدرس داری ولی هیچ وقت سر نمی زنی! می دونی دارم فکر می کنم می دونم مشکل از چیه؟