لال مونی ِ مضاعفی دارم

خدایا به من قدرتی ببخش تا بتوانم حق خودم را بگیرم.

 

+ در راستای اینکه مقدار ساعات جلساتی که با این دختره داشتم، از 6 ساعت هم گذشته؛ الانم دارم میرم برای جلسه ی بعدی، و هنوز هیچ حقوقی بهم ندادن

..............

/ 3 نظر / 5 بازدید
مرضی

کلاه نره سرت بانو.... [چشمک]

ذهن طلایی

ها آره یادمه. اینا پول نمی دن. منم یه بار یه شاگردی داشتم بعد این اومد 4 ساعت پشت سر هم درس دادم بش بعد گفته بودم ساعت 10 تومن. آخرش بهم 10 تومن داد! بعد گفتم می شه 40 تومن گفت بعدا میارم! آخرش هم نداد! همین.