126

خل و دیوانه و مست . جواد بدیع زاده می فرماید . راست هم می گوید .

عصیان . عصیان . کی می توانم تو را عملی کنم عزیزم ؟ به گمانم هرگز . هرگز . لعنت . لعنت .

: (( : (( :)

/ 3 نظر / 7 بازدید
حیات

باورت مشکل داره عزیز

امیر حسین

عصیان کنی که به چی برسی؟ فکرش رو کردی؟ این که چی می خوای مهم نه این که چه کنی

مجید

من گاهی که حالم از دست خودم یا دیگرون و جامعه خیلی خراب میشه،یه دفعه فکر عصیان میاد سراغم که بزن بشکن هر چه عرف و باید نباید و خوب و بد و زشت و قشنگه، اینقدر این فکر منو آروم میکنه و حالمو عوض می کنه که نگو و نپرس .