121

پایبندی های انسانی ؟؟؟

خاک بر سرت سامرست موام. تو دیگه چرا؟

 

چرا باید پایبندی های انسانی ما رو از عصیان باز دارند؟

چرا نمیشه وحشی شد ؛ یاغی گری کرد ؟

 

در حال حاضر دوست داشتم عریان می دویدم وسط اتوبان ِ پشت خونمون و یه تریلی له ام می کرد :)

/ 2 نظر / 6 بازدید
حیات

ببین سعی کن حس عریان بودن رو از حس زیر تریلی رفتن جدا کنی حالا یکبار بندگان خدا شاید بتونن عریانی رو تجریه کنن حتما باید بعدش فیلم ترسناک ببینن؟[نیشخند]

امیر حسین

پاراد.کس فکری! اگه عریان بدوی وسط اتوبان کسی تو رو له نمی کنه بلکه باعث تصادف و مرگ و میر بقیه میشی فقط! انسان طاقی کامو رو خوندی؟