ساعت 5

باهات می حرفیدم درحالیکه داشتی کلی فکر و واقعیت و موجودیت و حس و عقیده ی خوب بهم میخوروندی..

درحالیکه داشتی به جوجه بال و پر می دادی

 

و نرم2 مهمتر نبود هرگز از این مکالمه ی خوب ِ طولانی

/ 2 نظر / 5 بازدید
حیات

بابا نرم 2 بابا امتحان دهنده بابا مکالمه طولانی کننده نوشتم به حسابت مبالغ رو[شیطان][نیشخند]

ذهن طلایی

ما جوجه رو بی بال می خوریم. دردش میاد با بال. شما چطور؟