183

دلم می خواد یکی از این تقویم جلالی دفترچه ای ها، که توشون نوشته چه روزایی قمر در عقربه و چه روزی واسه دو تا یکی شدن(!) خوبه و چه روزی عروسی خوبه و ... بخرم،   و مهمتر از اون، به این چیزا اعتقاد پیدا کنم!

خیلی باحال میشه ها! فکرشو بکن؟ زندگیت برنامه میگیره. می دونی کی باید دو تا یکی بشی، چه روزایی نباید خیلی سر به سر بقیه بذاری چون قمر در عقربه و اینکه روز عروسیتو کی بندازی و ...

واقعا زندگی آدم نظم میگیره. کاش توش روز مناسب برای عاشق شدن رو هم قید می کرد البته. یا حتی نوشته بود که بانو بدرد مکس می خوره و بالعکس؟ یا نه؟

دیشب چقدر با هم چت کردیم...

اینو گفتم چون این شک رو بردم که نکنه امروز قمر در عقرب بود که من و خواهره مثل سگ و گربه همدیگه رو چنگ انداختیم.. چون ماه گنده تر از همیشه صورتشو چسبونده به شیشه و داره منو یه وری نگاه می کنه..

/ 1 نظر / 10 بازدید
ذهن طلایی

داری خودتو گم می کنی. این حس منه چون منم قاطی کرده ام. نذار گم شی.