150

بعد یه دختره بود اسم پروفایل سیصد و شصتش  ماری پروچیستا بود. از من 6-7 سالی بزرگتر بود. صفت شنیعیه اما از اون در ِ داف ها بود. خیلی رنگ عوض می کرد از رنگ ِ مو بگیر تا رنگ تاپ و فیلان. هر سری یه عکس میذاشت. اما من دوسش داشتم. با اینکه قالب ِ مذهبی ِ خورانده شده به من میگفت اون "خوب نیست". من دوسش داشتم. چرا؟ چون خوب می نوشت. چون فکرش زیبا بود. ماری پروچیستا، سلام. تو از اثر ِ یه چیز ِ دیگه یاد ِ من اومدی. یعنی از اثر اینکه اون ....

/ 0 نظر / 9 بازدید