نوشته ای که خورده شد

یانی آدم را آرامش میدهد. لامصب انگشتهایش روی پیانوها می لغزد. یانی بهترین آرامش دهنده ی روان است و از آن می توان بعنوان داروهای آرامبخش استفاده کرد..

می خواستم یک خروار بنویسم که البته منصرف شدم

 

+ خوشحالم بطور فیزیکی سالمی حیات. ولی ظاهراً گیرپاژ نموده ای؛ چه بد... مثل همیشه خوب باش

/ 1 نظر / 12 بازدید
حیات

بطور فیزیکی سالمم بطور مجازی هم سالمم چرا حرف در میاری خواهر راستی روز جهانیت مبارک[شیطان][نیشخند][عینک]