سوال اساسی

چرا هرکاری را که شروع میکنم بعد از آن همه چیز به نظرم ابلهانه می آید و ولش میکنم؟

چرا؟

/ 2 نظر / 13 بازدید
امیر حسین

آهان. حالا این رو آخر همه نوشتم. هر کاری رو که دوست داری رو انجام بده و نترس از نظر دیگران. و تو خودت رو می شناسی پس راحت تر می تونی اون چیزهایی که ناراختت می کنه رو اصلاح کنی. مثل نوشتن همون پست

حیات

دلیلش اینه که گمشده داری یک چیزی یک جایی کمه و یک چیزی یک جایی بای باشه که نیست! بعدش سعی می کنی با کارهای مختلف این جای خالی رو پر کنی و میبینی که نمیشه رفیق