11

متوجه می شوی که عبور زمان بسیار سریعتر از تصور توست...

7سال از بلاگ نویسی م گذشت و نوشتنهای بی اندازه ام ... شعرهای پراکنده و غیر گردآوری شد ام..

تازگیهاست که با "او" آشنا شده ام.. آدم بدی نیست هرچند هنوز درباره اش هیچ نمی دانم.. برای یکجور آشناییست که باهمیم..

همه چیز می گذرد و هیچ چیز به اندازه ی این تغییر و عبور، طبیعی نیست...

بچه ها سراغم را می گیرند غافل از اینکه خودم را در انتهای این چاه انداخته ام بی آنکه به کسی بگویم کجا هستم ...

همه چیز می گذرد...

پ.ن: مامانی پول داد لپ تاپ بخرم.. احتمالا پسفردا تنها میرم مجتمع پایتخت و یه vaio می گیرم... انشالله..

/ 0 نظر / 3 بازدید