معجزه ی موسیقی درحالیکه احساس خاصی به دل داری

البته که هنوز برف می بارد عزیزم. البته که هنوز برف می بارد...

وارد بلاگ crawl into me _برای دومین، سومین بار_ از صفحه ی آپدیت های پرشین بلاگ شدم و همینکه دیدم آهنگ "سیکرت گاردن" را دارد از ته توی بلاگش و از یه جای مخفی پخش میکند، فوری خارج شدم. حال ِ خوبم را از سر راه در نیاورده ام که بدهمش دست یک آهنگ ِ اندوه انگیز و گند بزند بهش.بله... و من حالا برای خودم آهنگ بی نظیر ِ دیگری دارم...

با من صنما، دل، دل.. دل یک دله کن

گر سر ننهم آنگه...آنگه گله کن

مجنون شده ام، مجنون شده ام، از بهر ِ خدا

زان زلف ِ خوشت جانا... یک سلسله کن...

با من صنما، دل، دل... دل یک دله کن....

گر سر ننهم آنگه...آنگه گله کن

مجنون شده ام، مجنون شده ام، از بهر ِ خدا

زان زلف ِ خوشت جانا... یک سلسله کن...

...

.

آهنگ یعنی این. یعنی چیزی که سر حالت بیاورد. شور و شوقت را بیانگیزد. بزرگت کند. آرام و صبورت کند. بهت حس خوبی بدهد...

.

ای مطرب ِ دل، زان نغمه ی خوش، زان نغمه ی خوش

ای مطرب ِ دل، زان نغمه ی خوش، زان نغمه ی "خــــــــوش"، این مغز ِ مرا، پرمشغله کن

پر مشغله کن.....

.

و من "عاشق" این طرز ِبیان ِ "خـــــــــــوش" ِ کشدارت هستم محمدرضا...

.

سی پاره به کف در چله شدی، سی پاره منم، ترک ِ چله کن..

.

این بیت را نمی فهمم. هست کسی آیا که مرا در این معنی یاری کند؟

.

ای مطرب ِ دل، زان نغمه ی خوش، زان نغمه ی "خــــــــوش"، این مغز ِ مرا، پرمشغله کن

پر مشغله کن.....

.

ای موسی ِجان، چوپان شده ای

بر طور بر آ ، ترک ِ گله کن

.

ای مطرب ِ دل، زان نغمه ی خوش، زان نغمه ی "خــــــــوش"، این مغز ِ مرا، پرمشغله کن

پر مشغله کن.....

.

.

با من صنما، دل، دل.. دل یک دله کن

گر سر ننهم آنگه...آنگه گله کن

مجنون شده ام، مجنون شده ام، از بهر ِ خدا

زان زلف ِ خوشت جانا... یک سلسله کن...

/ 0 نظر / 18 بازدید