186

شرح ماوقع چه فایده ای دارد؟

آدمی از نوشتن ِ اتفاقهای ریز و درشتی که در زندگی اش افتاده به چه چیزهایی می رسد؟

آیا نوشتن صرف اینست که او خالی شود از حرف؟

به این می گویند یأس وبلاگی. بگیر نگیر دارد. الان گرفته است

/ 1 نظر / 12 بازدید
ذهن طلایی

بله برای خالی شدن است. اما راه دارد. گاه واقعا باید با کسی صحبت کنی تا خالی شوی. نه با وبلاگت.